Новини

ПОСЛУГИ

 Абонентське обслуговування включає наступні послуги:

 • усні та письмові консультації (з будь-яких питань);
 • аналіз і підготовка договорів, правова експертиза документів;
 • розробка внутрішньої документації підприємства, кадрова робота;
 • супровід угод, участь у переговорах з контрагентами (укладання договорів, виконання зобов’язань за договорами, досудове врегулювання спорів);
 • представництво інтересів у відносинах з держорганами;
 • захист інтересів клієнта в суді;
 • юридичний супровід окремих проектів.

 

У рамках податкової практики юристи компанії надають наступні послуги з податкового права:

 • створенняпідприємств і їх подальша юридична підтримка з питань оподаткування;
 • податкові консультації;
 • отримання статусу платника ПДВ;
 • отримання статусу платника єдиного податку;
 • підтвердження статусу неприбутковості;
 • оскарження рішень податкової;
 • представництво в судах– послуга «податковий адвокат».

 

Послуги адвоката у вирішенні сімейних питань: 

 • консультація щодо питань пов’язаних зі шлюбом або його розірванням.
 • укладення шлюбного договору.
 • професійна допомога при розподілі майна.
 • вирішення питань батьківства: встановлення батьківства, позбавлення (відновлення) батьківських прав.
 • вирішення питань пов’язаних з успадкуванням.
 • визначення місця проживання дитини.
 • сімейний адвокат – представництво в будь-яких спорах, що виникають із шлюбно-сімейних відносин.
 • інші питання щодо сімейного права.

 

У сфері трудового права ми надаємо наступні послуги:

 • регулювання трудових відносин на підприємстві, супровід укладення трудових контрактів;
 • консультації щодо процедур звільнення, переведення співробітників, скорочення штатів, зміни істотних умов праці та інших питань трудового законодавства;
 • розробка внутрішньої документації (колективних договорів, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, договорів про повну матеріальну відповідальність, про нерозголошення комерційної інформації тощо);
 • консультування з податкових питань, пов’язаних зі сплатою податків з заробітної плати;
 • медіація, вирішення колективних трудових спорів, спорів, що виникають у процесі укладання і виконання трудових договорів;
 • вирішенняспорів з роботодавцем при незаконному звільненні, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

 

У корпоративній практиці ми надаємо такі послуги:

 • супровід створення бізнесу в Україні, реєстрація юридичних осіб, розробка установчих документів;
 • реєстрація громадських формувань (політичні партії, громадські об’єднання, профспілки, творчі спілки, організації роботодавців);
 • реєстрація представництв іноземних компаній;
 • розробка договорів, аналіз договірної бази;
 • збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства;
 • супроводження угод зі злиття та поглинання, корпоративної реструктуризації (вихід учасників, переобрання органів управління, внесення змін до статуту, відкриття і закриття відокремлених підрозділів);
 • ліквідація юридичних осіб та відокремлених підрозділів;
 • корпоративний адвокат – судовий та позасудовий розгляд корпоративних спорів.

 

Наша компанія надає наступні послуги з вирішення цивільних судових спорів:

 • стягнення заборгованостей за договорами;
 • аналіз ситуації та пошук шляхів вирішення конфлікту;
 • досудове вирішення спорів (написання претензій чи вимог, укладення мирової угоди);
 • підготовка процесуальних документів для подачі в суд;
 • безпосереднє представлення інтересів клієнта в суді, власний адвокат;
 • супровід примусового виконання судових рішень.

 

Юристи компанії проконсультують з будь-яких питань, що Вас цікавлять. Для Вашої зручності юридична консультація може бути надана:

 • по телефону
 • в офісі
 • на виїзді